“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” นำทีมโค้ชติวเข้มพื้นฐานกอล์ฟเยาวชน

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” มาสเตอร์คลาส เลเวล 1  มีน้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด  17 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่12-13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมโค้ชดูแลเน้นแบบ 5 ต่อ 1 ทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ จบการอบรม มีน้องเยาวชน 8 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มีรายชื่อดังนี้ 1อินทุอร บิโชฟฟ์ 2 จรัสรวี คชไกร 3 จิรัฐพร พงศ์ธนาชลิตกุล 4 เตชินท์ วิชัยณรงค์ 5 กษาปณ์ อักษรทิพย์ 6 วรเมธ พึ่งเดชะ 7 สิรภัทร ใจใหญ่ 8 เขมทัต สุขสำราญจิตต์

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค มาสเตอร์คลาส เลเวล 1  เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1″ จำนวน 17คน เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของPGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level  ต่อๆไป

สำหรับรอบมาสเตอร์คลาส เลเวล 1  มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 3 คนคือโปรก้อง วุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์และมีเทรนเนอร์เรื่องการออกกำลังกาย 1 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา ในการอบรมของมาสเตอร์คลาสเลเวล 1 เป็นการอบรมที่เข้มข้นขึ้นเพราะโค้ชจะเข้ามาดูแลใก้ลชิด 1 ต่อ 5-6 คน ซึ่งในวันแรกเป็นการสอนพื้นฐานกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์,การเล่นลูกสั้น,วงสวิง และการวางแผนการเล่นที่ต้องเล่นอย่างไรในสภาพสนามแต่ละสนาม จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนจะถูกนำมาวิเคราะห์มากขึ้น การออกกำลังกายถูกวิธี โดยเทรน์เนอร์มืออาชีพ ที่จะมาสอนถึงการออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟ ควรจะออกอย่างไร และแต่ละคนที่มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกัน ควรจะเสริมสร้างร่างกายแบบไหน และอื่นๆอีกมากมาย ช่วงกลางคืนเป็นการอบรมวิชาการ ในวันที่สองเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในแต่ละแบบทดสอบที่ทีมโปรกำหนดขึ้น และนำไปใช้ทดสอบในการออกรอบ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเล่น ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี น้องจูเลีย อินทุอร บิโชฟฟ์ ,น้องสายป่าน จรัสรวี คชไกร ,น้องก้ง จิรัฐพร พงศ์ธนาชลิตกุล,น้องเตย์ชิน เตชินท์ วิชัยณรงค์,น้องไดร์ฟ กษาปณ์ อักษรทิพย์ ,น้องเฟรม วรเมธ พึ่งเดชะ,น้องทีม สิรภัทร ใจใหญ่ และน้องปลื้ม เขมทัต สุขสำราญจิตต์ เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 8 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 2 ซึ่งจะเข้าอบรมพื้นฐานกอล์ฟที่ละเอียดมากขึ้น เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับเลเวล 2 สนาม 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27สิงหาคมนี้ ณ สนาม อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเลเวล 2 จะมี 2 รอบ โดยในเลเวลนี้จะมีนักกอล์ฟที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2016 ที่มีแร้งกิ้งรวมทุกภาคไม่เกิน 54อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1 ปี 2017 อีก 4 คน จะทำการคัดตัวให้เหลือรอบละ 8 คน จะได้ผ่านไปอบรมต่อใน”ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่www.changjuniorgolf.com