ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค สนาม 2 ที่ เดอะรอยัลเจมส์ฯ จ.นครปฐม

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 ” How to Practice ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี”  สนาม 2 มีน้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาอบรมทั้งหมด 26 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคตทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป จบการอบรม มีน้องเยาวชน 12 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีรายชื่อดังนี้ ธนภูมิ แก้วเจ้ย,เตชินท์ วิชัยณรงค์,กษาปณ์ อักษรทิพย์,วรเมธ พึ่งเดชะ,เกศิณี พฤกษ์เมธากุล,ปนัสยา สมจิตต์,พีรณัฐ สุพร,สิรภัทร ใจใหญ่,เขมทัต สุขสำราญจิตต์,จรัสรวี คชไกร,อินทุอร บิโชฟฟ์,จิรัฐิพร  พงศ์ธนาชลิตกุล

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2  ” How to Practice”  เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2016 ที่มีแร้งกิ้งรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2017” รวมทุกภาคไม่เกิน 54 อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1มาสเตอร์คลาส ปี 2017อีก 4 คน  เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level  ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 2  สนาม 2 รอบภาคกลางและภาคใต้ มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรก้อง วุฒิรัฐ มณีอินทร์,โปรอุ๋ย วิรดา โกมุทบุตร ผู้ช่วยโค้ช 2 คนคือโปรพาร์ ศิริวงศ์ สุวรรณศรี,โปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ และมีเทรน์เนอร์เรื่องการออกกำลังกาย 1 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี  ซึ่งในวันแรกเจะเป็นการวอร์มอัพ เรื่องการออกกำลังกายก่อน หลังจากนั้นไปทบทวนเรื่องการพัตต์ระยะ 3ฟุต 6 ฟุต 9 ฟุต และมีการเก็บคะแนน หลังจากนั้นก็เน้นระยะที่จะหวังทำแต้มได้คือระยะ 100 หลา โดยใช้เครื่องแทคแมน เข้ามาช่วยในการซ้อม หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีเรื่องการออกกำลังกายและสลับฐานการสอนของโค้ช ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียนรู้เรื่องการซ้อมลูกสั้น ส่วนกลุ่มที่สอง ไปตีระยะ 90 หลา100 หลา 110 หลา หลังจากนั้นก็เรียนเรื่องการพัตต์ระยะ 20 ,30,40 และต่อด้วยการตีเหล็ก 7  ในช่วงบ่ายสลับกลุ่ม ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ต่อด้วยการเข้าเครื่องแทคแมนในการตีหัวไม้ 1 หลังจากนั้นให้น้องๆที่มีปัญหาในแต่ละด้านเข้าไปฝึกซ้อมในส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาด ก่อนจะออกรอบในช่วงบ่าย โดย 9 หลุมแรกเล่นระยะ100 หลา 9 หลุมหลังเล่นตามปรกติ แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น